Nada

Nada cung cấp sản phẩm đầu tư bất động sản thông qua ứng dụng mobile, cho phép người dùng đầu tư vào thị trường vốn chủ sở hữu nhà ở tại một thành phố, hướng tới mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận tài sản bất động sản.
Screenshot of Nada user dashboard designed for iPhone
Shape

Câu chuyện

Vào năm 2022, công ty Nada đặt trụ sở tại Dallas đã tìm đến AgilityIO với mong muốn thiết kế và phát triển một ứng dụng mobile cho phép mỗi cá nhân, kể cả những nhà đầu tư không được công nhận, đầu tư tối thiểu 250 đô la vào thị trường vốn chủ sở hữu nhà ở của thành phố. Ngoài dịch vụ đầu tư, Nada còn có kế hoạch cho ra mắt thẻ debit và tính năng ngân hàng trong ứng dụng mobile trong tương lai gần.

Nada

Trải nghiệm người dùng

Trong buổi workshop khám phá sản phẩm, chúng tôi đã làm việc với đội ngũ sản phẩm và marketing của Nada để xác định các tính năng cốt lõi mới cho ứng dụng.

Đội ngũ thiết kế UX/UI của chúng tôi đã hợp tác với Nada theo sprint liên tục và quy định khung thời gian, để thiết kế và triển khai thực hiện các tính năng mới cho ứng dụng.

 • Mid-fidelity wireframe of Nada mobile app, designed and developed by AgilityIO
 • Mid-fidelity wireframe of Nada mobile app, designed and developed by AgilityIO
 • Mid-fidelity wireframe of Nada mobile app, designed and developed by AgilityIO
 • Mid-fidelity wireframe of Nada mobile app, designed and developed by AgilityIO
 • Screenshot of Nada mobile app user dashboard
 • Screenshot of Nada mobile app user dashboard
 • Screenshot of Nada mobile app user dashboard
 • Screenshot of Nada mobile app user dashboard
Triangle Gradient

Thiết kế & Tính năng

Cho phép người dùng đầu tư vào các quỹ Cityfund, là sản phẩm đầu tư bất động sản tạo điều kiện cho nhà đầu tư có cơ hội sở hữu một phần của thị trường vốn chủ sở hữu nhà ở của thành phố. Với Nada, người dùng có thể đầu tư chỉ với 250 đô la.

Screenshot of Nada mobile app user dashboard
Screenshot of Nada
Shape

Cung cấp quyền truy cập vào các nội dung liên quan đến đầu tư và vốn chủ sở hữu nhà ở. Ứng dụng mobile hướng đến mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận tài sản bất động sản và giáo dục về đầu tư bất động sản.

Thông qua ứng dụng mobile của Nada, người dùng có thể dễ dàng xem và xây dựng danh mục đầu tư bất động sản. Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về các lựa chọn đầu tư sẵn có, cho phép người dùng theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư theo thời gian thực.

Nada investment account value

Công nghệ

 • Flutter

 • MaterialUI

 • Firebase

 • Plaid

 • Python/Django

 • PostgreSQL

 • Redis

 • AWS

Nada

Thành quả

Nada chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2022, được giới thiệu trên trang TechCrunch.com vì mục tiêu giúp mọi người có thể tiếp cận thị trường đầu tư bất động sản, cho phép họ sở hữu một phần thành phố. Ứng dụng ra mắt ở Austin, Dallas và Miami, Nada dự định mở rộng sang các thành phố khác, và cuối cùng là ra nước ngoài.