Giới thiệu

Ứng dụng Agile trong phát triển phần mềm

Với đội ngũ kỹ sư phầm mềm và thiết kế toàn cầu, AgilityIO cung cấp nhân sự giàu kinh nghiệm theo nhu cầu cho các startup tiên phong và các công ty không ngừng đổi mới. Giúp kiến tạo sản phẩm - dịch vụ số, từ sản phẩm tối thiểu khả dụng (MVP) cho đến những nền tảng công nghệ quy mô lớn cho hàng triệu người dùng. Hướng đến một sân chơi bình đẳng, để mỗi công ty đều có cơ hội bình đẳng trở thành người dẫn đầu trong ngành.

Sản phẩm

180+

Website

120+

Ứng dụng

7 various screenshots of AgilityIO web and mobile app design work

Khách hàng

300+

Trên toàn thế giới

Gia nhập hàng ngũ của NerdWallet, Shift.com, Meetup.com, Bose, Les Mills, hơn 300 startup và doanh nghiệp công nghệ đã tận dụng nguồn nhân lực của chúng tôi để phát triển sản phẩm hoặc mở rộng quy mô đội ngũ kỹ thuật.

Greyed-out map of the world highlighting where our 150 plus clients are located around the globe.

Đội ngũ

400+

Nhân sự thiết kế và lập trình

Đào tạo và sử dụng đội ngũ người Mỹ kết hợp với nhân sự quốc tế nhằm mang đến những phần mềm và trải nghiệm người dùng có chất lượng ngang tầm Thung lũng Silicon với mức giá hợp lý.

4 AgilityIO developers working together in our dev office.
4 AgilityIO developers working together in our dev office.
4 AgilityIO developers working together in our dev office.

Bạn có ý tưởng?

Liên hệ với chúng tôi
để bắt đầu

Liên hệ với
chúng tôi để
bắt đầu

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.